2018. január 3., szerda

Olvasás gyengeség fejlesztése 2. rész

Kezelés, fejlesztés

Előljáróban annyit, hogy csak az olvasási gyengeséget tudjuk otthon kezelni valamelyest, a dyslexiát nem. Azt szakemberre kell bízni.

A pedagógia legfontosabb alapelve ebben a tekintetben a Fokozatosság elve, mégpedig aprólékos fokozatosság. 
Az emberi természet elve pedig a Türelem.
Az olvasás fejlődése lassú folyamat, és ha a gyerek megérzi a türelmetlenséget, vagy a sietést, ellenkező irányt vesz. Begörcsöl, gátlás alakul ki és megakasztja a fejlődést.


Gyakorlási módok

Néhány feladatot közreadok, amit otthon jól lehet hasznosítani.
Nemcsak olvasással kell fejleszteni, hanem összetettebb módon, mozgással, beszéddel, játékkal, tevékenységgel. Hiszen az agyban a fejlődést nem egy szál fogja segíteni, hanem összetettebb sorozat.
Ezek a feladatok a dyslexiát is segítik, de oda még komolyabb terápia is kell.

Gyakorlatok:

Nem olvasásos jellegűek
 1. Mozgásos gyakorlatok, amik a jobb-bal oldaliság stabilitását eredményezik.
  Adjunk utasításokat mozgásra. Pl: emeld a jobb kezed magasra, mutass oldalra a bal kezeddel, lépj előre a jobb lábaddal, fogd meg az orrod jobb kézzel, stb. Majd ezek kombinációja: emeld a jobb kezed a magasba és tedd előre a bal lábad, stb.
  Hasonló feladatok háton fekvésben. Pl: fordulj a jobb oldaladra, nyújtsd magad elé a jobb karod, stb.
 2. Tevékenységgel:
  Vegyünk elő egy babát, macit, autót, bármit ami elfér egy kézben. Menjünk egy szék, kisasztal mellé és adjuk az utasítást: Tedd a macit a székre, tartsd a szék fölé, a szék alá, tedd a szék mellé, a szék jobb, bal oldalához, a szék mögé, székek közé, stb.
 3. Nyilak leolvasása:
  Rajzoljunk egy rajzlapra jól láthatóan különböző irányú nyilakat. Mondassuk el merre néznek.
  Jobbra-balra, le-fel, balra le-jobbra le, balra fel- jobbra fel, ezek az esetek lehetnek, ezeket variáljuk, ismételjük. Ennek a leolvasása már az olvasással vetekszik. Minél folyamatosabban és hibátlanul olvassa, annál jobb lesz az olvasás is.
 4. Mesélés:
  Ide sorolom a szülői mesélést is, aminek óriási jelentősége van, hiszen ez az olvasásra adott példa. Látja az anyut, hogy olvas és ő is szeretne majd olvasni, ilyen jól, mint ő. A mese megértése, elképzelése nagy fejlesztő hatású. Ha pedig utána még beszélgetünk is róla, már nagyon sokat tettünk.
 5. Beszéd gyakorlatok:
  Szókincsfejlesztés, gyűjtsünk szinonimákat, hogy mondhatnánk ezt másképp. Mondatbővítések, mondunk egy egyszerű mondatot "Esik a hó." Bővítse ki a gyerek, hogy hol esik, hogyan esik, mire esik, stb.
  Ellentétes mondatok megfogalmazása, pl tagadja le az állító mondatot, vagy az ellentété fejezze ki. "Felhős az ég." "Nem felhős az ég." "Süt a nap."
  Szólánc játék, szótaglánc,
  Szógyűjtések pl: Gyűjts olyan szavakat, amik úgy kezdődnek, hogy hó...!
  A sima, napi beszélgetés is fejlesztő.
Olvasási gyakorlatok
 1. Betűk olvasása
  Ne az egész ABC-t, csak egy részét, azt, amelyikkel gond van, amit kever, de egyszerre csak az egyiket, főleg 1. osztályban:
  b-d keverés esetén:
  Pl. b, k, ty, r, v, s, t, a, ő, o, e, t, s, ty, b, k, r, o, a, e, ö ő, t, s, b, ty, b, a, e, b, .......
  Majd a másik napi szövegben pedig a d legyen benne. Majd fokozatosan más napokon vegyük sorra az összes betűt, hogy stabillá váljon.
 2. Szótagok olvasása
  Ugyanezekkel a betűkkel szósorok. Oszlopban olvastassuk. Majd vízszintesen.
  ba  ka  tya  ra  va  sa  ta
  be  ke  tye  re  ve  se  te
  bo  ko
  bö  kö
  bő  kő  ............... így tovább.                            
  Karikáztassuk be önállóan segítés nélkül azokat, amik értelmesek, pl: be, kő, bő, beszéljük meg mit jelentenek, mondassunk vele mondatot.
 3. Ezután ugyanezeket keverjük és vízszintesen olvastassuk.
  ba, kő, re to, se, tyő, be, rő, ta, ső, ..................................
 4. Szavak olvasása
  baba, olvasó, tető, betű, karó,
  macska, billen, ábra,
  cammog, duzzog, huppan, billeg,
  Majd rövid mondatokat, végül szöveget.
Mindig ez a sorrend, bármelyik évfolyamon vagyunk és nehezen megy az olvasás. Nyilván 2., 3., 4. osztályokban már kevesebb a betűolvasás, de ott is mindig rövid szavakkal kezdjük. Az olvasási rutin csak így alakul ki, az olvasási bátorság csak magabiztosságból fejlődik, ami csak a rövid szövegek  sikereivel alakulhat ki.
Szokták mondani szülők, hogy mindig idegen szöveget olvastatnak, hadd szokja. Hát ez nem jó, ott csak makogást-mekegést szokja, nem a folyamatosságot.
Minél változatosabban gyakoroltatunk, annál jobban van kedve a gyerekeknek. Az unalmas, egysíkú,  állandó olvasás lemerevíti a fejlődést.


Amiket a két részben leírtam, az csak a töredéke ennek a témának. Én egy 50 órás tömény tanfolyamon hallgattam és jegyzeteltem 2 spirálfüzetet tele.
De szerettem volna segíteni főleg szülőknek, de kollégáknak is, ezért válogattam az általam fontosnak vélt gondolatokat.
Kérdésekre szívesen válaszolok, valamelyik részletről érdeklődőknek.
Vannak kiadványok, amiket javasolok olvasási problémás gyerekeknek.

                                                 

Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c. könyve és munkafüzete a "Biblia". A fenti olvasási gyakorlatot is ebből írtam.
Szintén Meixner Ildikó írta 1. osztályosoknak az ABC-s könyvet és munkafüzeteket.És még egy jó fejlesztő füzet.


Az előzmények  Itt olvashatók.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Örömmel fogadom a véleményedet!