2024. márc. 12.

Móra Ferenc emberi üzenetei

 Az általános iskola alsó tagozatában találkoznak a gyerekek először Móra Ferenccel és szép gyerektörténeteivel, köztük a Kincskereső kisködmönnel, ami ajánlott olvasmány 4. osztályban.

A tanítók és a szülők körében is megosztott a vélemény ezekről a művekről. Az indok az, hogy bár elismerik, hogy szépek a történetek, de nem a mai korban játszódik, nem tudnak azonosulni a gyerekek a régi világgal, nem ismerik a régies szavakat, sokat kell bajlódni a magyarázattal, más világ van ma, stb.

Én úgy gondolom, hogy az emberi értékek nincsenek korhoz és időhöz kötve. A gyerekek gondolkodása, érzelemvilága minden korban, minden országban ugyanúgy működik. A mai világ pedig sajnos sokszor rossz hatással van az emberi értékekre. Nagyon is fonots tehát, hogy ezeket felszínen tartsuk.

Érdekes, hogy mindegyik 4. osztályomban imádták a gyerekek a Kincskereső kisködmönt. Sajnálkoztak, amikor vége lett. Az érzelmeket pedig teljesen átárezték.
Persze nagyon fontos, hogy a tanító néni hogy készíti, és vezeti elő a feldolgozást. Szómagyarázatokkal, régi tárgyak szemléltetésével, drámajátékokkal abszolut megértik a gyerekek. 

Jó példa erre a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Középskola 3. osztálya. 
A tanító néni elküldte nekem a gyerekek munkáit, olvasónaplójuk részleteit. Örömmel adom közre.

Az osztály az általam készített módszertani anyagból dolgozott. 

A részletek megtekinthetők itt:

Köszönöm, hogy megosztották velem!

Kép: Susan Branch
2024. febr. 13.

Két Lotti olvasmányfeldolgozás

Erich  Kästner: Két Lotti
Az alsó tagozat egyik kedvelt olvasmánya a Két Lotti. A két kis ikerlány kora, gondolkodásmódja közel áll a 3-4.-es korosztályhoz. Azonosulni tudnak a kislányok gondjaival, örömeivel.
A kisregény feldolgozását mindenképpen iskolában, tanító nénivel közösen javaslom. Az alsó tagozat  feladata minden téren az alapozás. Ez érvényes a nagyobb terjedelmű szövegek elemzésére is, hiszen a gyerekeknek ilyen irányú tapasztalata még nincs. 

Ehhez a nem könnyű munkához kíván ok segítséget nyújtani tanítóknak és gyerekeknek új kiadványommal.


Bemutatás:

 • A feldolgozás munkafüzet jellegű, laponkénti forma. Általában egy-egy fejezethez 2 lap tartozik.
  A stílusa a mai mozgalmasabb megjelenést próbálja követni, néhol színezős részekkel.
 • A feladatok nem csak kérdés-válasz típusúak, próbáltam változatosan összeállítani.
 • A feladatokat önállóan kellene a tanulóknak megoldania, a fejezet előzetes megbeszélése után.
 • Természetesen az osztály szintjétől függ, hogy mennyi feladat fér be az órába. A tanító néni differenciálhat, vagy válogathat, hogy mennyit oldanak meg belőle. Persze a legjobb az lenne, ha mindegyiket, mert az fedi le egészen a fejezetet.
 • A feldolgozás módját részletesen leírtam az útmutatóban, ami a munkafüzethez tartozik.

 

A csomag tartalma:

 1. A munkafüzet 29 oldal
 2. Útmutató 3 oldal
 3. PPT diasorozat a szemléltetéshez 29 kocka
 4. Jegyzék a diákról fejezetekhez ajánlva.

Néhány betekintő lap:


Példák a PPT képekből:
Barokk szoba
A rendelés

Ára:
Munkafüzet 2500 Ft
PPT: 1000 Ft.

Megrendelhető e-mailben:
horuczi@gmail.com

2023. aug. 24.

Vuk c. ifjúsági regény feldolgozása

 3. évfolyamon az olvasás tantárgy követelményébe belép egy hosszabb lélegzetű kötelező olvasmány feldolgozása. Ez elég nagy és nehéz feladat gyerekeknek, tanítóknak egyaránt. A tanító néniknek különösen felelősségteljes munka, hiszen nem egyszerűen egy történet feldolgozását jelenti, hanem mint ahogyan a többi tudomány alapozása az alsóban történik, a feldolgozás módját is itt kell megtanítani.

Éppen ezért nem ajánlatos feladni otthoni feladatként,-  ez a szülőknek okozna gondot-, hanem együtt, közösen kell feldolgozni, ezzel példát mutatva a további évekhez.

3. évfolyamon leggyakoribb művek Fekete István: Vuk, Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön,  Berg Judit: Rumini.

A Vuk különösen nehéz, mert úgy íródott a regény, hogy nincs részekre tagolva. Amíg dolgoztam, kolléganőimmel epizódokra osztottuk a regényt, így könnyebb átlátni egy-egy részt.

A tanító nénik munkájának megkönnyítését céloztam meg, amikor ezeket a műveket kidolgoztam, elérhető áron közreadom. 

Bemutatása

A munkafüzet egy csomagban található, ami 3 részből áll:

 1. A munkafüzet, ami a gyerekeknek készült. 
 2. Útmutató tanítóknak, vagy másik változat szülőknek.
 3. PPT diasorozat a szemléltetéshez.
Mit tartalmaz?
 1. Munkafüzet 27 oldal.
  22 oldal a feladatlapok,
  2 oldal Fekete István és műveinek bemutatása,
  értékelő lap,
  Vuk diploma,
  Vuk szótár

 2. Útmutaó tanítóknak 15 oldal
  Módszertani ajánlás a feldolgozáshoz,
  A regény részekre osztásának címei, oldalszámok,
  Tanmenetjavaslat
  Összefoglalás vázlata,
  Egyéb ötletek a komplex feldolgozáshoz
  Mellékletben jutalomképek, Vuk szótár

 3. PPT diasorozat
  32 kocka a részek szemléltetéséhez
  20 kocka ajándék a világ rókafajtáiról
Minta a füzetből: A 4. epizód


Útmutató tanítóknak
Útmutató szülőknek


Ha mégis otthoni feladatnak kapnák a gyerekek, készült a szülők számára egy külön útmutzató.

Ára:
Munkafüzet 2500 Ft
PPT: 1000 Ft.

Megrendelhető e-mailben:
horuczi@gmail.com


Van egy régebbi feldolgozás is, ami naplóban való feldolgozáshoz ad segítséget, ötleteket.
Ezt változatot itt lehet megnézni.


Hasonló módon készültek a következő regényfeldolgozások is:

Berg Judit: Rumini,  itt látható .
Tatay Sándor: Kinizsi Pál,  itt látható 

Régebbi módszerrel készült:
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön,  itt látható .
Erich Kästner: A két Lotti, itt látható .

A Két Lotti átdolgozás alatt áll. Munkafüzet lesz belőle.
2023. ápr. 25.

Hogyan tanítsuk a tízesátlépést?

 Az első osztályos matekban az egyik sarkalatos pont a tízesátlépés megtanítása. Ez nemcsak egyszerűen 1. osztályos követelmény, hanem az összes fentebbi évfolyamon szükség lesz rá a fejben történő számolások alkalmával. Ezért nem lehet lazán venni, és gyorsan túllenni rajta.
A tankönyvekben ajánlott módszert mindenképpen tartani kell.

Vagyis pl. 8+5= ___  összeadásánál be kell tartani, hogy előbb az 5-öt felbontjuk 2-re, azt hozzáadjuk a 8-hoz, akkor lesz 10, majd a maradék 3-at hozzáadjuk a 10-hez, akkor lesz 13. Nem nagyon van idő gondolkodni azon, hogy mennyit is adjunk először a 8-hoz.

8+5=__
8+2+3=__

Ez már egy összetett gondolkodás, 1. Fel kell bontani az 5-öt, 
                                                         2. Mennyire kell bontani és miért?
                                                         3. Össze kell adogatni.

Ez benne van a tankönyvekben, tudják pontosan a tanítók. Nem írtam újdonságot.

De!

Ezt a gondolkodást még a tízeslépés bevezetése előtt, és közben is nagyon elő kell készíteni azzal, hogy a 10 bontását oda-vissza, kitéve-betéve vágják a gyerekek.  Nem lesz rutinos, ha csak néhányszor gyakoroljuk, tapasztalatból tudom. Ezért minden matek óra elején gyakorolni kell változatos formákban. 

Ehhez gyűjtöttem össze néhány játékos feladatot.


Jó feladatok vannak a tankönyvben is, de mozgással, rajzolással, beszéddel is ki kell egészíteni.

Módszerek a 10 bontásának gyakorlásához

 Szóban

1. A tanító mond egy számot 0-10-ig, rámutat sorban valakire, akinek rá kell vágni a "párját".  
    Pl. Tanító: 7, gyerek: 3. lehetőleg mindenkitől kérdezzen.
2. Párokban ugyanígy a gyerekek szembefordulva egymástól kérdezzenek!
3. Ugyanezt lehet beszéd nélkül, ujjak felmutatásával játszani.
4. A számkirály szabályai szerint "10-es királyt" lehet játszani.
5. Az órát lehet azzal kezdeni, hogy közösen kórusban végigmondjuk együtt a 10 bontását. Mint régen a
    szorzótáblát. A sokszor hallott dolgok automatikussá válnak. 
    Bontom a 10-et: 0-ra és 10-re,
                               1-re 9-re
                               2-re 8-ra .....És így tovább végig.

Táblánál, füzetben

1. Számkártyák vannak a táblán, mindegyikből kettő. Egy vagy két gyerek kimegy és párosítják őket,
    majd füzetbe leírják.
2. A számok írva vannak a táblára színes krétával (a párok egyszínűek kezdetben), ezeket kell
    összekötni. Kezdetben a színek is segítenek. Később már csak fehérrel.
3. 10-es házikó, írd be az emeletekre a párjukat! Táblán is lehet, vagy másolják be a füzetbe, akkor
   mindenki gondolkodik
5 - __
3 - __
__  - 9   
 __  -  2   
6  - __
10 - __
__ - 8 
4 - __
__ - 7  
0 - __

4. 10-es virág.
    Kösd össze a párokat, vagy színezd egyformára! 
Bármilyen változatos más formában is jó.


5. Dominó. Egyik felében valamennyi pötty, a másikba ők rajzolják bele.

6. De a tankönyv feladatai is jók. Ezek onnan valók:

Ezek a feladatok csak ízelítőül szolgálnak. Tudom, hogy a tanító nénik fantáziája sokkal szélesebb. 
Teljesen mindegy még milyen módszereket alkalmaznak, a lényeg, hogy mindennap gyakorolják és készség szintre vigyék a fejszámolást.2023. ápr. 3.

Csiki-csuki scrapbbok anyáknapjára

 Anyáknapjára

Mi a scrapbook?

Scrap: törek, töredék, maradék.
            Tehát kis apró részletekből, akár maradék papír és egyéb díszítőelemekből, fotókból,      emlékekből, írásrészletekből, rajzokból összeállított kép, album.

Akkor izgalmas, ha nem csak egymás mellé vannak ragasztva az elemek, hanem nyitható, csukható, zsebecskékbe helyezett, felhajtható, mozgatható változatos részekből áll.
Anyáknapjára ez különösen találó, hiszen az édesanyánkról annyi mindent tudunk mondani, üzenni neki.
 Milyen a külseje, a természete?
 Miben ügyes?
 Milyen ételt tud legjobban főzni, sütni?
 Mi a hobbija?
 Miért szeretjük őt?

Ezeket különféle formában fel lehet helyezni egy ilyen lapra.

Azonkívül gazdagítani lehet:
 -egy anyáknapi versike leírásával, 
 -egy közös élményről megfogalmazott mondattal egy papíszalagra,
 -egy otthonról elcsent közös fotóval,
 -egy szép rajzzal stb. 
A gyerekek fantáziája még ennél is élénkebb.Megvalósítás:

1. Az alaphoz szükség lesz egy színes egyszínű, vagy mintás A/4 méretű kartonra, vagy A/3 méretűt        vágjunk négyzet alakúra. Hobby boltban gyönyörű mintás lapok kaphatók.
2. Készítsük el, hogy mit akarunk ráragasztani. Rajzot, fotót, írást. Írják le a gyerekek vonalas lapra.
3. Tervezzük meg az elhelyezést. Egymás mellé ragasztott lapok nem fognak elférni és nem is szép.
    Ezért a fotót lehet simán ráragyasztani, de a többi elemet különbözőképpen rakjuk fel. Pl: kis zsebet,        vagy mini borítékot ragasszunk rá és abba tegyük összehajtva. Vagy egyszerűen az összehajtott lap        egyik oldalát ragasszuk fel, hogy nyitható legyen.
4. Ne csak egyenesen ragasszunk, hanem kicsit ferdén, elfordítva, egymást kicsit fedve. Sokkal
     érdekesebb lesz.
5. A kimaradt helyeket, képek széleit díszíthetjük kis kinyomott papírvirágokkal, masnival, tortacsipke
    darabokkal, stb. A fantáziának magas a határa.

                                                 

Néhány ötlet az elhelyezéshez
1. Egyszerű, egylapos megoldások
2. Hajtogathaó lapok
Régebbi anyáknapi üdvözlőkártyák hasonló stílusban megnézhetők 

Anyáknapi szövegek 


Susan Branch rajza