Játékok

  Oktatójátékok betűtanulás segítéséhez


     Játékok a magánhangzók tanulásához:
  • Néma alakítás:
       Először ejtessük ki a gyerekekkel a magánhangzókat és tükör előtt figyeltessük meg a száj formáját. Azután némán alakítsuk a szánkat valamelyik magánhangzóra, kérjük meg, hogy utánozza le, és intésre egyszerre mondjuk ki hangosan is. Ekkor kiderül, hogy jó volt-e az alakítása.
  • Játék a formákkal:
Tükör előtt, vagy szemben állva együtt csináljuk. Párokban mondunk különböző magánhangzókat és figyeljük a szájtartást. Pl. a-á,  a-o,  i-e,  á-a-o-u stb. Megbeszéljük a tapasztalatokat. Egyik nagy kerek, másik kis kerek, vagy egyre szűkül a szánk stb.
Ez arra jó, hogy ne keverjék majd a gyerekek a hasonló hangzású hangok betűjét.
  • Csalóka visszhang játék:
Mi mondjuk a rövid magánhangzót, a gyerek pedig a hosszú párját. Fordítva is.
Szavakkal is lehet - ez egy fokozattal nehezebb-.
Mi mondunk szavakat a gyerekek a szóban lévő magánhangzó hosszú párját mondják bele.
Pl: Én: var          Gyerek: vár
          mar                      már
          ver                       vér
          faj                        fáj
          tar                        tár
          öt                         őt
Stb. Lehet találgatni párokat. Felnőtteknek sem rossz tréning.
  • Rövid- hosszú játék:
Vegyünk egy babát, vagy macit, és mondjuk azt, hogy a baba a játszótéren van. Ha rövid magánhangzót mondok a baba ugrik egyet. Pl: azt mondom "a" és ugrik. Ha hosszú magánhangzót mondok, akkor lecsúszik a csúszdán. Pl. á------------------------á és közben csúsztatja.

Mássalhangzók gyakorlására:

  • Morog- nem morog?
Mássalhangzókat ejtetünk ki, olyat amit már tanultunk, úgy hogy a kézfejünket az állunk alá a nyakunkhoz érintjük. Hangoztatjuk a hangokat, és megfigyeljük, hogy érzünk-e rezgést a kezünkkel. Ha igen, akkor morog / pontosabban zöngés, de ezt nem mondjuk/ , ha nem érzünk semmit, akkor nem morog / vagyis zöngétlen/ a mássalhangzó. Úgy is lehet, hogy a betűket kártyákra rajzoljuk és ez alapján csoportosítjuk. Ha morog, akkor a macihoz tesszük, ha nem morog, akkor a babához.
A tevékenység, a látvány mindig sokkal jobban megragad.
Ez a játék sokat segít, ha valaki összetéveszti a zöngés- zöngétlen párokat a helyesírásban.
Pl: b- p, d- t, k- g, v- f stb.
  • Visszhang játék:
Szavakat mondunk jól érthetően és kérjük, hogy pontosan ismételje meg.
- Zöngés zöngétlen párokat.
        Pl: vonal - fonal, baba - papa, dada - Tata, stb.
- Betűkettőzéses szavakat.
       Pl: ennyi, annyi, erre, arra, ezzel, azza, ekkor, akkor, olló, asszony, stb.
Mindig jól nyomjuk meg a kettőzést és kérjük ezt az ismétléskor is.
Ez a feladat később is, még 2-3. osztályban is segít. Ha diktálunk a gyereknek, mindig ismételtessük el a szavakat, akkor sokkal jobban érzi. Másrészt pedig a figyelmet, beszédértést is fejleszti.
Lehet nehéz, hosszú szavakat is ismételtetni, ezeket nagyon élvezik a gyerekek.
Pl: pénzügyminiszter, fogadóóra, kakukkfészek, időjárásjelentés stb.

Ezeket a játékokat bárhol lehet játszani, még utazás, sétálás közben is.

Láncok

Szólánc: 
Témák szerint: alma-körte-szilva........
                       autó-vonat- bicikli......
                       nadrág- pulóver- sapka.........
                       kalapács-balta- fogó.......
Bármilyen témában. Nehezítése, ha meg kell ismételni az előtte elhangzókat. Mindig előlről kezdeni.
Szótaglánc: 
alma-malom-lomha-határ-tárcsa-csa....
Mindig az utolsó szótaggal kell kezdeni a következő szót. Akinél megáll, az zálogot ad, vagy bármilyen szabály alkotható. Többen  jobb játszani, de ketten is lehet.
Betűlánc:
Ugyanaz, mint szótaggal, csak az utolsó betűvel kezdeni. Ez könnyebb, mint a szótaglánc.
pl: óra-ablak-kakas-sátor-repülő-őz-zászló-ó........

Hibajavítók
Írunk egy szöveget, és nem írjuk rá az ékezeteket. Azt mondjuk, hogy ez Kerge Ferkó füzete legyél te a tanító és javítsd ki pirossal.
Az oz az erdoben legeleszik. A fan cinegek enekelnek. Szep szines a fak lombja. stb.
Csak szavakkal is lehet kezdetben. Ez a játék csak magyar nyelven jó, vagy ahol még vannak hosszú magánhangzók.
Lehet drasztikusabb hibákat is írni.
Pl. dinye, ájjon, mennyen roka, .....
Vagy: leírjuk mindkét változatot, húzza alá a helyeset, vagy húzza át a rosszat.
Pl: roka, mennyen, ájjon, dinye
     róka, menjen,   álljon, dinnye
 De vigyázat, dyslexia, dysgraphia hajlamú gyerekeknek tilos az ilyen jellegű feladat, mert bennük nincs rögzülve a helyes szókép és nagyon megzavarja őket.


            Matematika

Szavazás:
Az első komolyabb feladat az 1. osztályban matekból az összeadás - kivonás megértése. Általában nincs vele baj, de előfordul, hogy a gyerekek összetévesztik a két jelet.
Ezt nagyon jól begyakoroltatja a szavazós játék.
Egy negyed rajzlap egyik oldalára rajzoljunk egy nagy piros + / meg jelet, nem plusz/, a másik oldalra egy nagy kék - / ből jelet, nem minusz/ . Ezután mondjunk eseteket, és a gyerek mindig azt a jelet mutassa fel, ami ezt kifejezi.
Pl: - 2 jóbaráthoz odamentek ketten játszani. /+/
     - 3 szem cukrom volt 1-et megettem./-/
     - Kaptam egy új matricát. /+/
     - Leesett a fáról 1 falevél. /-/
Sok mindent lehet mondani. Nem kell kiszámolni az eredményt, itt nem az a lényeg, hanem az, hogy tudja, mikor kell hozzáadni, és mikor kivonni. A műveletek használatát értse meg.

Igaz- hamis szavazás:

Hasonló szavazócédulát készítünk a fenti módon. De most az egyik oldalára egy nagy piros H betűt írunk
 / hamis/, a másikra egy nagy kék I betűt / igaz/ jelentéssel.
Először csak a környezetünkből mondunk állításokat.
- Ma kedd van.
- Esik az eső.
- Petin piros pulcsi van. Stb.
Majd ezután rá lehet térni a matematikai állításokra. Egyre nehezítve.
- A 3 nagyobbik szomszédja a 4.
- Az 5 kisebb szomszédja a 3.
- A 4 az 5 és 6 között van.
- 3+2=4
-5-1=4
- a 9 több, mint a 7.
A válasznál mindig a szavazócédula megfelelő oldalát kell felmutatni: I vagy H. Bármelyik évfolyamhoz, és tulajdonképpen bármelyik tantárgyhoz jó. Mindig az adott témához kapcsolva az állításokat.
Nagyon jó lecke kikérdezéséhez is.
Pl: környezetismeret ősz témakör.
- A sün téli álmot alszik. I
- Az őz téli álmot alszik. H
- Ősszel gyakran esik az eső. I
- Ősszel hűvösebb az idő. I
- A december őszi hónap. H
- Az emlős állatok téli bundát növesztenek.I
- A madarak ősszel költenek. H
Jól segíti a helyzetfelismerést és a tanultak alkalmazását.
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Örömmel fogadom a véleményedet!